R&D projects

 

 

 

 

 

 

Új típusú integrált, széles körben használható légszennyezőanyag érzékelőtechnológia fejlesztése (PAMIAQ)2013-2016

EUREKA_HU_13-1-2013-0016

Konzorciumvezető: Technoorg Linda Kft.

Konzorciumi tag: MTA Energiatudományi Kutatóközpont

Témavezető (MFA): Földesy Péter

A projekt rövid leírása: 

A nemzetközi keret projekt célja egy levegőminőséget ellenőrző hálózat kifejlesztése. Kihasználva a modern hálózatba köthető intelligens érzékelők (RF smart sensors) adta lehetőségeket, a konzorcium egy olyan miniatűr terméket kíván kidolgozni, a piaci lehetőségeket pontosan felmérve, mely alkalmas akár nagyszámú és kis terekben lokálisan monitorozni a levegő szennyezettségét és értesítést adni arról. Elsősorban beltéri problémakezelés a célunk: épületek és autóipari, közlekedésipari szituációk.

A magyar konzorciális tagok (Technoorg Linda Kft. és az MTA EK) szerepe az érzékelőrendszer minősítése a legkülönbözőbb szennyezők jelentétében és alternatív szennyezettség mérőeljárások vizsgálata. A nemzetközi projekten túlmutatva a magyar konzorcium önálló új validációs és kalibrációs szolgáltatás kiépítését is megcélozza a Technoorg Linda Kft. rendelkezésre álló műszerparkjánra építve. A szolgáltatás kiépítéséhez az akadémiai partner mikrofluidikai környezetben, elsősorban folyadékban lebegő szennyezők mérésére alkalmas megoldásokat keres és a nemzetközi konzorcium számára optikai érzékelés megoldására ad alternatív megoldásokat.

Sajtóközlemény a projektben végzett hazai konzorciumi munkáról, letölthető PDF-ben (2016. január)

Széchenyi 2020

A projekt részére megítélt támogatás összege: 64 378 900 Ft

A projekt saját forrásának összege: 15 505 000 Ft

Támogatásintenzitás: 80,59%
Futamidő: 2014. 11. 03. – 2016.07.31.

 

Pásztázó Elektronmikroszkóphoz mintaelőkészítő állomás fejlesztése, prototípus megépítése és tesztelése, 2010-2011
KMOP-1-1-4-09-2010-0079
Közreműködő szervezet: MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ ZRT

A projekt célkitűzése: Ionsugaras mintaelőkészítő termékcsalád fejlesztése SEM és EBSD vizsgálatokhoz. A termékcsalád minden egyes tagja funkcionalitását tekintve célgépnek nevezhető. 
Felhasználási terület: anyagtudományi vizsgálatok, ipari minőség ellenőrzés.

A támogatás összege: 42 511 688 Ft
A teljes projekt költsége: 95 000 000 Ft

 

Holographic Residual-Stress Camera - 3D-Hdig

Development of digital holographic Camera for the measurement of residual (or actual) stress in technical materials (in cooperation with Holography Group of Budapest University of Technology and Economics)   


Maradék feszültségmérő műszer fejlesztése, 2009 -2011
KMOP-1.1.4-08/1 - 2008-0033
Közreműködő szervezet: MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ ZRT

A fejlesztés célkitűzése egy, a holografikus interferogramok feldolgozására és számítógépre vitelére kidolgozott eljárás  továbbfejlesztése illetve átültetése a digitális holográfiába. Ezáltal megvalósítva a valós idejű adatátvitelt és azok digitális tárolását.

Felhasználási területe: hologramkép készítése deformáció vizsgálat és alakmérés céljára olyan esetekben, ahol a tárgyméret 5 - 350 mm közé esik.

A támogatás összege: 74 700 000 Ft
A teljes projekt költsége: 166 000 000 Ft


 

Laser applications 

Development of Nano Laser Doppler Anemometer (in cooperation with MTA MFA and University of Szeged)

NANO-LDA, 2008-2011 - KMOP-1.1.1.-07/1-2008-0056
Közreműködő szervezet: MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ ZRT

Lézer doppler anemométer fejlesztése 50-500 nanométer méretű részecskék sebességénak és méretének, valamint méret-szerinti koncentrációjának in situ, érintésmentes meghatározására. 
A berendezés főbb alkalmazási területei: kompozit anyagok, kerámiaporok, festékek vizsgálata, gyártási folyamataik nyomon követése és szabályozása.

A támogatás összege: 110 283 E Ft
A teljes projekt költsége:  203 600 E Ft

 


DIADEM (in cooperation with Budapest Technical University), 2005-2007 
GVOP-3.1.1., No 0403/3.0,

Photo-catalytic decomposition of pollutants (in cooperation with the University of Szeged), 2005-2007GVOP-3.1.1., No 0259/3.0 

Upgrading of the high-frequency aerosol monitor, 2004-2007
GVOP-3.1.1.2004 No. 0411/3.0

Analysis and measurement of health effects in air pollutants,  2004-2006
GVOP-3.1.1.-2004 No. 0432/3.0

DERI -06  AEROSZOL 1 , 2007.01.01. - 2010.01.01.  
Eszközfejlesztés az inhalált aeroszol szennyezők egészségi hatásainak meghatározásához.  - Hw and Sw developments for the determination of the health effects of inhaled aerosols.
Részletes információ

              

Ion guns for specimen preparation

Development of PC-controlled mini ion guns for UHV equipment, 2004-2006
GVOP-3.3.3.-2004 No.0017/3.0

Development of new generation ion mills and ion guns (in cooperation with Research Institue for Technical Physics and Materials Sciences of HAS) 2004-2006 
GVOP-3.1.1.-2004 No. 0495/3.0

CNC Milling Center Project 2005 
GVOP-2.1.1.-2005 No.0263/1.0

Participation in EU FP Projects

MaCoMuFi – Manipulating the Coupling in Multiferroic Films, 2006 - 
A FP6 STREP Project

 

 

 A GVOP és KMOP projektek a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében és az EU strukturális alapok  támogatásával valósulnak meg.